Siirry sisältöön

Diak  Vuosikatsaus 2022

Diak on ylivoimaisesti suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Tarjoamme sosiaalialan koulutuksen lisäksi terveys-, kirkon ja tulkkauksen alojen koulutusta. Olemme mukana koulutusalojemme alueellisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessa kehittämisessä mm. hanketoiminnan kautta.

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset Helsingissä, Porissa ja Oulussa. Itä- ja Keski-Suomessa koulutamme ja kehitämme liikkuvalla DiakHub Itä-Suomi -toimintamallilla.

Diakissa on noin 3 000 opiskelijaa ja 260 henkilökunnan jäsentä.

Uudistamisen vuosi

Diakin vuotta 2022 kehystivät useat toimintaympäristön muutokset: pandemian aiheuttamat pysyvät muutokset toimintaan, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sote-alan myllerrykset. 

Pandemian aika vakiinnutti uusia malleja ja käytänteitä toimia etäyhteyksin. Kevään aikana suunnattiin psykososiaalista tukea erityisesti ukrainalais- ja venäläistaustaisille opiskelijoille ja tarjottiin koulutusta sodan ja kriisin keskeltä tulevien ihmisten kohtaamiseen sote-alan ammattilaisille. Diakin toimintaa uudistettiin vastaamaan toimintaympäristön monenlaisiin muutoksiin.

Lue toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntusen katsaus vuoteen 2022

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Kohokohdat

Kevätlukukausi

 1. Tammikuu

  Strategista johtamista alettiin toteuttaa Diakissa IT-maailmassa paljon käytetyllä Objectives and Key Results -mallilla (OKR).

  Lue Diakin OKR-loikasta Dialogi-mediasta.

 2. Helmikuu

  Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelua laajennettiin hyvinvointialueiden ja päättäjien tarpeisiin. Päivitetty sivusto havainnollistaa kuntien sisäisiä eroja huono-osaisuudessa.

  Lue tiedote

 3. Maaliskuu

  Diakissa innovoitiin uudenlaisia tutkintokoulutuksia. Kevään yhteishaun vetonaula oli uusi lähihoitajille suunnattu sairaanhoitajakoulutus. Ylempiä AMK-tutkintoja kehitettiin: uusien Arvot, yhteisöt ja etiikka sekä Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen -tutkintojen opetussuunnitelmat hyväksyttiin.

  Lue Diakin ja Itä-Suomen yliopiston yhteisestä maisteritason koulutuksesta

 4. Huhtikuu

  Diak äänestettiin jälleen yhdeksi Suomen vastuullisimmista työnantajista. Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa selvitettiin, miten vastuullisuus toteutuu työpaikoilla työntekijöiden mielestä. Diakissa työ koetaan erittäin merkitykselliseksi henkilöstön keskuudessa.

  Lue tiedote

 5. Toukokuu

  Helsingin-kampuksella nähtiin kansainvälistä hulinaa, kun Diakissa järjestettiin Blended Intensive Programme -intensiiviviikko. Toteutukseen osallistui kymmeniä opettajia ja opiskelijoita Diakista ja sen yhteistyökorkeakouluista.

  Lue artikkeli

Syyslukukausi

 1. Elokuu

  Diakin jatkuvan oppimisen tarjontaa kehitettiin menestyksekkäästi. Vuoden 2022 aikana alkoivat varhaiskasvatuksen sosionomitutkintoon johtavat polkuopinnot, ulkomaisten sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus ja useita nonstopina pyöriviä opintokokonaisuuksia, kuten menestyksekäs Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä.

  Lue sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksesta

 2. Syyskuu

  Diakissa kehitetty nuorten hyvinvointia vahvistava Zekki-verkkopalvelu palkittiin TerveSos-kilpailussa toukokuussa. Syksyllä Zekki aloitti tekoälyä hyödyntävän AuroraAI-verkon tukipalvelusuosittelujen käytön. Älyverkon hyödyntäminen mahdollistaa myös kohdennetut suosittelut paikallisiin palveluihin, joissa nuori voi asioida kasvokkain.

 3. Lokakuu

  Diak käynnisti uuden yhteiskunnallisten yritysten neuvonnan ja ohjauksen koulutuksen yhteistyössä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen kanssa. Missiolähtöisen ja maailmaa muuttavan yrittäjyyden kehittäminen on luontevaa Diakille.

  Lue tiedote

 4. Marraskuu

  Kumppanuuksia kehitettiin Diakissa ahkerasti. Kumppanuudenhoidon malleja kehitettiin ja yhteistyötä tehtiin ensimmäisen strategisen kumppanin, Hoivatien, kanssa. Kumppanuusneuvotteluja käytiin erilaisten toimijoiden kanssa ympäri Suomea.

  Lue tiedote aiesopimuksesta Satakuntaliiton ja Porin kaupungin kanssa

 5. Joulukuu

  Diakin rakenneuudistus eteni, kun liikkuvan koulutus- ja kehittämisyksikön DiakHub Itä-Suomen lanseeraus aloitettiin loppuvuodesta. DiakHub Itä-Suomi vastaa Itä- ja Keski-Suomen koulutustarpeisiin kouluttamalla liikkuvalla koulutusmallilla ja verkkopainotteisesti sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen ammattilaisia.

  Tutustu DiakHub Itä-Suomeen

DiakHub Itä-Suomi tarjoaa koulutusta ja tutkimusta liikkuvalla mallilla

Avainluvut

716 valmistunutta osaajaa (AMK ja YAMK)

92 % valmistuneista työllistyi vuoden sisällä

66 vaikuttavaa yhteiskunnallista hanketta

368 julkaisua